Topoľnický airsoftový športový team - AirStorm

Kalendář

Typy AS scenárov

Všetci zúčastnení hráči airsoftu a ďalšie prítomné osoby, sú povinné riadiť sa pokynmi organizátorov. Za hrubé porušenie herných a bezpečnostných pravidiel je organizátor akcie oprávnený hráča diskvalifikovať.

Alternatíva k hrám všeobecne: Hrať sa môže buď na jeden život - pri časovom limite celej hry 30 minút, alebo pri dlhšej hre 60 a viac minút sa môže hrať na tzv. RESPAWN. Hra na Respawn znamená, že zasiahnutý hráč je dočasne vyradený z hry. Respawn môže byť určený na časový limit alebo na počet hráčov. Ak je určený časoví limit, tak po jeho uplynutí napr. 10 min. sa hráč vracia do hry. Pri druhej variante sa hráč vracia do hry ak je na respawne určený počet hráčov (napr. 3 hráči).

 

CAPTURE THE FLAG (Dobiť vlajku)

 

Tímy: 2

Vybavenie: dve základne, dve vlajky zavesené viditeľne v základni. Červenú vlajku má červený tím a žltú zas žltý tím.

Pravidlá: Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a môžu ju opustiť až keď sa začne hra. Zasiahnutý hráč je dočasne vyradený z hry a za stanovený časový limit sa môže vrátiť na hracie územie a pokračovať v hre. 
Ak je hráč zasiahnutý v čase keď nesie vlajku, musí ju pustiť na zem alebo zapichnúť do zeme tam, kde bol zasiahnutý. Vyradený hráč nesmie slovami ani gestom naznačovať žiadne úmysly či pozície nepriateľského tímu. Nesená vlajka musí zostať vždy viditeľná a musí byť držaná v ruke, cez ruku alebo okolo krku. Je zakázané vlajku skrývať.

Víťazstvo: Získanie nepriateľskej vlajky a jej doručenie na svoju základňu.

alternatíva: Hra sa môže sťažiť tým, že víťazný tím musí mať na svojej základni okrem ukoristenej vlajky protivníka, aj vlastnú vlajku

 

 

DEATMACH

Tímy: 0 (každý hráč hrá sám za seba)

Pravidlá: Hra prebieha nasledovne. Hráči sa rozmiestnia po úseku ktorý je dopredu určený.

Po začatí hry sa hľadajú a strieľajú po sebe (hrá každý proti každému). Zasiahnutý hráč je vyradený z hry a odchádza mimo hracie územie.

Víťazstvo: Vyhráva ten hráč, ktorý prežije. Potom sa hra stále opakuje do tzv. KILLU, alebo „koľko ste ich zastrelili“. Ten, ktorý ich zastrelil najviac vyhráva.

 

  

TEAM DEATMACH


Tímy: 2

Vybavenie: každý tím má vlastnú štartovaciu základňu

Pravidlá: Zasiahnutý hráč je vyradený z hry a odchádza mimo hracie územie. Vyradený - "mŕtvy" hráč nesmie rušiť ostatných hráčov v hre, slovne, gestami, streľbou a pod. Hrá sa zvyčajne bez časového limitu. Pokiaľ v jednom zo zúčastnených tímov ostane iba jeden "živý" hráč, stanoví sa limit 5-10 minút pre druhý tím, na vyradenie posledného protihráča.

Víťazstvo: Tím, ktorý zneškodní všetkých protivníkov víťazí
.

 

SEARCH AND DESTORY (Vyhľadať a zničiť)

 

Tímy: 2

Vybavenie: každý tím má vlastnú štartovaciu základňu

Pravidlá: Hráči sa rozdelia do dvoch tímov. Prvý tím chráni dve miesta (objekty), ktoré má druhý tím zničiť. Kaď sa druhému tímu nepodarí zničiť aspoň jeden objekt do určeného časového limitu, tak prvý tím získava bod, ale ak sa mu podarí zničiť aspoň jeden objekt tak získava druhý tím bod.

Víťazstvo: Vyhráva tím, ktorý získa ako prvý 10 bodov.

 

 

CHARGE OF THE LIGHT BRIGADE

Tímy: 2

Vybavenie: dve základne, dve vlajky zavesené viditeľne pri základni.

Pravidlá: Hráči sa rozdelia do dvoch tímov. Ich úlohou je brániť vlastnú základňu a v nepriateľskú základni vyvesiť svoju vlajku. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry a odchádza mimo hracie územie. 

Víťazstvo: Tím, ktorý  vyvesí svoju vlajku v nepriateľskej základni.

DOMINATION (Nadvláda)


Tímy:
2

Vybavenie: dva dominátory, dve základne.
(alternatíva: 3 alebo 4 dominátory na troch alebo štyroch základniach – počet si môžeme určiť podľa počtu hráčov a veľkosti hernej plochy).


Pravidlá: Štandardné pravidlá airsoftu. Zasiahnutý hráč je dočasne vyradený z hry a za stanovený časový limit sa môže vrátiť na hracie územie a pokračovať v hre.
Úlohou oboch tímov je dobitie a kontrola čo najviac základní, v ktorých sa počíta čas počas ktorého bola základňa pod kontrolou jedného alebo druhého tímu. Čas sa zaznamenáva buď na papier podľa hodín umiestnených na základni, alebo ho meria organizátor, alebo sa meria automaticky po dobití základne stlačením tlačidla na meracom prístroji (dominátore) - v takomto prípade to môžu byť napríklad šachové hodiny. Časový limit jednej hry je 60 minút.

Víťazstvo: Vyhráva tím, ktorí držal čo najviac minút čo možno najviac základní - podľa počtu minút držania základní sa určí pomer bodov.


DOLEŽITÁ OSOBA (V.I.P.)

Tímy:
3 (security + VIP, teroristi, civilisti)

Vybavenie: 1 základňa alebo hrací priestor, 1 chránená osoba VIP

Pravidlá:
Štandardné pravidlá airsoftu - výnimočne dovolený fyzický kontakt pri osobnej prehliadke hráča. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
Zvyčajne sa určí skupina hráčov Security a hráč VIP ktorého chránia (napr. 6 Security + 1 VIP). Zo zvyšných hráčov sa vylosujú dvaja teroristi o ktorých ostatný nevedia že sú teroristami (napr. pomocou kariet). Úlohou Security je počas stanoveného času ochrániť osobu VIP počas pobytu na hracom území a pokiaľ sa vyskytne ohrozenie hráča VIP, okamžite ho dopraviť mimo hracie územie. Úlohou teroristov  je "zlikvidovať" osobu VIP. Úlohou neozbrojených hráčov - civilistov je voliteľne spolupracovať s hráčmi Tango, alebo Security.

Víťazstvo: Ak prežije VIP, vyhráva Security - v opačnom prípade vyhrávajú teroristi.

RENEGADE (Zradca VIP)


Tímy: 2 tímy 

Vybavenie: 2 vlajkové základne ako štartovacie stanovištia, balíček kariet. 

Pravidlá:
Štandardné pravidlá airsoftu. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry.
Z balíčka kariet sa vyberú dvaja králi a dva dolníci, potom sa doplnia o ďalšie ľubovoľné karty, aby počet hráčov súhlasil s celkovým počtom kariet. Z kariet sa vytvoria dva balíčky, každý s jedným kráľom a dolníkom a ostatné s rovnakou farbou, potom z každého balíčku ťahá jeden tým karty. Iba hráči, ktorí si vytiahli kráľov, odkryjú karty - sú to vodcovia tímov (VIP). Hráči, ktorí si vytiahli dolníka sú zradcovia, neodhaľujú svoju identitu. Vodcovia budú označení špeciálnou páskou cez rameno. Zradcovia sa môžu obrátiť proti svojmu tímu, kedykoľvek to uznajú za vhodné, ale nemôžu priamo „zneškodniť“ VIP vodcu. Doporučený časový limit jednej hry je 30 minút.

Víťazstvo: Víťazí tím, ktorý zničí vodcu nepriateľského tímu.

 

BOMBA

Tímy:


Vybavenie: časovo nastaviteľná atrapa bomby (napr. kuchynské hodiny - minútky), každý tím má vlastnú štartovaciu základň
u.

Pravidlá: Štandardné pravidlá airsoftu. Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. Hráči sa rozdelia do dvoch tímov na "teroristov" a "policajtov" v pomere cca 2:3. Teroristi majú za úlohu umiestniť atrapu bomby na svojej základni a brániť  "policajtom"  pri hľadaní a deaktivovaní tejto "bomby". Úlohou policajtov je v časovom limite nájsť a "deaktivovať bombu".

Víťazstvo: Ak "bomba vybuchne" - vyhráva tím "teroristov". Ak „policajti“ nájdu bombu v časovom limite - vyhráva ich tím.

INÉ SCENÁRE


V Airsofte je možné realizovať aj mnoho iných herných scenárov, ktoré zodpovedajú reálnym bojovým situáciám. Môže ísť o činnosť špeciálnej jednotky proti presile, dobývanie bunkra alebo zákopov, hľadanie zostreleného pilota, obrana dôležitej pozície - je možné vymyslieť takmer čokoľvek. Bez obmedzovania sa na nejaké ihrisko alebo budovu - hrať sa môže aj vo vyhradenom lesnom teréne.

 

 

 

                                                                                                                článok prpravila Nika :o)